Velkommen til tilvalgsbrosjyre for hus F på Skifabrikken

Her finner du oversikt over hva som blir levert som standard og hvilke tilvalgsmuligheter du har i de nye leilighetene som er under bygging på Skifabrikken.

Dersom du har spørsmål rundt tilvalgene kan du kontakte kundekonsulent:

Karin Harlem
Tlf: 930 39 726
E-post: kh@selvaagbolig.no

    ...